Tarieven & Uitleentermijnen

Inschrijven is gratis tot 18 jaar. Vanaf 18+: 2,5 euro per jaar
Uitlenen van gedrukte materialen is gratis, net als het raadplegen van het internet.
Nieuwe media (dvd, cd-rom) uitlenen kan a rato van 1 euro.

De uitleentermijn van alle materialen bedraagt 3 weken.