Inschrijven

Om materiaal te lenen en om gebruik te maken van bepaalde bibliotheekdiensten, moet u ingeschreven zijn. U wordt ingeschreven op voorlegging van de identiteitskaart of een geldig legitimatiebewijs. De bibliotheek vraagt een waarborgsom als u uw vaste woonplaats in het buitenland hebt. Deze waarborgsom krijgt u terug bij het beëindigen van uw lidmaatschap én enkel op voorlegging van uw waarborgbetalingsbewijs. Het bedrag van de waarborg is opgenomen in het tarievenblad.